Datum/tijd:

Toegang:

Zingen in de Bronkerk

Zingen in de Bronkerk

Liturgie:

Koor: O holy Night

Welkom en mededelingen
Openingslied 477: 1,2,4 Komt allen tesamen
Groet, bemoediging, drempelgebed
Koor: Hallelujah

Kyriëgebed met gezongen Kyrië (Taizé, zie bijlage Kyrie B)
Glorialied 481: 1,3 Hoor, de eng’len zingen d’eer

RONDOM HET WOORD
Gebed
1e lezing: Jesaja 42: 1-4
Lied: Silent Night
Koor 2 coupletten Engelstalig
Allen:
Stille macht, breekbaar en zacht,
vonk van hoop in de nacht,
ongewapend, voorbij elk geweld
wordt jouw boodschap van liefde verteld.
Raak met zachtheid ons aan,
leer ons jouw stilte verstaan.
Stille macht, lieve kracht,
bron van hoop in de nacht
wij vertrouwen ons toe aan jouw licht
willen leven op liefde gericht.
Raak met mildheid ons aan
leer ons in vrede te gaan.

2e lezing: Lucas 2: 1-14
Koor: Mary’s Boy Child
Overweging
Koor: You raise me up

RONDOM HET DELEN
Dankgebed, voorbeden (met gezongen acclamatie: lied 368c Doe lichten over ons uw aangezicht), stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader
Toelichting bij de collectedoelen
inzameling van de gaven
Ondertussen zingt koor: Thank God it’s Christmas

OP WEG
Slotlied 489: 1,2 Komt ons in diepe nacht ter ore
Zending en zegen
Lied: Ere zij God