De Kikker

Het bestuur van het Sokkenbuurt Zeemanskoor heeft tijdens haar vergadering op  7 november 2011 besloten een jaarlijkse ereprijs in te stellen voor leden, die op enigerwijze van betekenis zijn geweest voor  het  koor.  Het doel van deze toekenning is de leden te eren, die meer op de achtergrond werkzaam zijn en daardoor juist weinig op de voorgrond treden. De prijs in de vorm van een zogenoemde G-sleutel op kei met oorkonde wordt jaarlijks uitgereikt aan een door het bestuur te bepalen koorlid. In het eerste jaar van uitreiking is de Kikker toegekend  aan drie personen. De volgende jaren wordt volstaan met één toekenning

De naam van de prijs (de kikker) is gebaseerd op het eerste lied, dat door het koor na veel oefenen is ingestudeerd en door de jaren heen een geliefde plek in ons repertoire heeft behouden. In het lied: Aan de oever van de Rotte, neemt de kikker een centrale plaats in en het is hem zelfs gelukt om uiteindelijk , tegen alle verwachting in, de ooievaar te overwinnen. De kikker is daarmee een symbool dat staat voor bescheidenheid, hard werken en speciale betekenis. Precies datgene wat wij willen eren in de leden , die deze prijs krijgen toegekend. De G-sleutel is geplaatst op een basaltsteen. De sleutel legt de verbinding naar de muziek en de basaltkei verwijst zowel naar een belangrijk onderdeel van zeeweringen en uiteraard ook naar de Kei in Ugchelen.

Uitgereikte Kikkers:2012:   Rein van Putten,
                                                  Hans Wensveen,
                                                  Lex van den Brink
                                     2013:   Gep Hofman
                                     2014:   Twan Arends
                                     2015:   Joop van Oort
                                     2016:   Ben van Laar
                                     2017:   Herman Geurts
                                     2018:   Be van den Brand
                                     2019:   Andre van de Heuvel
                                     2020:   Kees Fielstra

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is de kikker 2020 door voorzitter Jan van Beckhoven uitgereikt aan Kees Fielstra