De Kei

Het bestuur van het Sokkenbuurt Zeemanskoor heeft besloten een jaarlijkse ereprijs in te stellen voor leden, die zich op enigerwijze gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het koor. Voor de duidelijkheid wordt besloten dit waarderingsteken De Kei te noemen.

Uitgereikte Keien:

in 2014: Rob ignatius voor het gedurende vele jaren vervullen van de functie van secretaris.

in 2017: Wim de GripĀ  voor het gedurende vele jaren vervullen van de rol vanspreekstalmeester.